Bài tập 2 trang 86 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 2 trang 86 VBT lịch sử 9: Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện diễn ra vào đầu năm 1946

Đề bài

a) Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái cho phù hợp với các sự kiện diễn ra vào đầu năm 1946 được nêu ở cột bên phải trong bảng dưới đây:

Thời gian

Sự kiện

 

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bầu cử những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực của Nhà nước - Quốc hội.

 

Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã lập ra Bản dự thảo Hiến pháp và thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

b) Để giải quyết nạn đói, nhân dân ta đã làm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Bước đầu xây dựng chế độ mới và mục III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết

a)

Thời gian

Sự kiện

Ngày 6-1-1945

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bầu cử những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực của Nhà nước - Quốc hội.

Ngày 2-3-1946

Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã lập ra Bản dự thảo Hiến pháp và thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

b) Để giải quyết nạn đói, nhân dân ta đã:

- Biện pháp trước mắt:

+ Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và noi gương Người;

+ Lập các hũ gạo cứu đói; không dùng gạo, ngô để nấu rượu;

+ Tổ chức ngày đồng tâm;

- Biện pháp lâu dài:

+ Tích cực tăng gia sản xuất.

+ Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí