Bài tập 3 trang 86 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 3 trang 86 VBT lịch sử 9: Câu không biểu thị đúng việc chính quyền cách mạng đẩy mạnh tăng gia sản xuất

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu không biểu thị đúng việc chính quyền cách mạng đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

☐ Diện tích hoang hóa nhanh chóng được gieo trồng các loại cây lương thực;

☐ Công nhân, cán bộ, bộ đội, trí thức tình nguyện về nông thôn giúp nông dân sản xuất nông nghiệp;

☐ Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia cho nông dân nghèo, chia lại ruộng công và ra thông tư giảm tô.

☐ Đầu tư máy móc, công cụ sản xuất cho các hợp tác xã nông nghiệp.

b) Chính phủ và nhân dân ta đã làm gì để giải quyết nạn dốt và khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết

a) ☒ Đầu tư máy móc, công cụ sản xuất cho các hợp tác xã nông nghiệp.

b)

- Giải quyết nạn dốt:

+ Thành lập Nha Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ.

+ Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục theo tinh thần dân tộc và dân chủ.

- Giải quyết khó khăn về tài chính:

+ Kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân; Tổ chức quyên góp, ủng hộ cho “quỹ độc lập”, phong trào “tuần lễ vàng”.

+ Phát hành tiền Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí