Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bình chọn:
4.4 trên 45 phiếu