Bài tập 1 trang 78 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý không thuộc về chủ trương của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8.

☐ Phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật;

☐ Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, thay bằng các khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia cho dân cày nghèo”;

☐ Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh);

☐ Liên hợp hết thảy các giới đồng bào yêu nước tham gia vào đội Cứu quốc quân.

☐ Thành lập đội quân cách mạng, tấn công vào chính quyền địch ở các địa phương.

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống dưới đây để chọn đúng ngày thành lập Mặt trận Việt Minh:

☐ 28-1-1941                

☐ 10-5-1941                

☐ 19-5-1941

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941)

Lời giải chi tiết

a) ☒ Thành lập đội quân cách mạng, tấn công vào chính quyền địch ở các địa phương.

b) ☒ 19-5-1941

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.