Bài tập 5 trang 81 vở bài tập lịch sử 9


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu thể hiện cách mạng Việt Nam đã chuyển sang cao trào tiến tới Tổng khởi nghĩa từ giữa tháng 3-1945.

☐ Phong trào đấu tranh vũ trang và những cuộc khởi nghĩa từng phần liên tiếp nổ ra ở các địa phương;

☐ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân đã giải phóng hàng loạt xã, châu, huyện;

☐ Quần chúng cách mạng cảnh cáo bọn cường hào, quan lại cố ý chống lại cách mạng, trừng trị bọn Việt gian, trừ khử một số tên tay sai đắc lực của địch;

☐ Tất cả các ý trên.

b) Giữa lúc cao trào kháng Nhật, cứu nước đang dâng lên, Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì họp và quyết định những nhiệm vị gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

A. Phát triển lực lượng vũ trang và nửa vũ trang;

B. Mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị;

C. Nhiệm vụ cần kíp là tích cực phát triển chiến tranh du kích;

D. Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật;

E. Cử cán bộ đi học tập ở Trung Quốc, Liên Xô.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tất cả các ý trên.

b) Chọn:

A. Phát triển lực lượng vũ trang và nửa vũ trang;

B. Mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị;

C. Nhiệm vụ cần kíp là tích cực phát triển chiến tranh du kích;

D. Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.