Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bình chọn:
4.7 trên 98 phiếu
Bài tập 1 trang 43 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 43 VBT lịch sử 9: Câu sai về lí do thực dân pháp đẩy mạnh khai thác và bóc lột nhân dân Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 43 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 43 VBT lịch sử 9: không phải là biểu hiện của việc thực dân Pháp tăng cường khai thác ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 44 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 44 VBT lịch sử 9: Cho biết thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào ngành nào

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 45 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 45 VBT lịch sử 9: Những biến chuyển trong cơ cấu kinh tế của nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 45 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 45 VBT lịch sử 9: Câu trả lời sai về chính sách cai trị của Pháp ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 46 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 46 VBT lịch sử 9: Chính sách cai trị về văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 46 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 46 VBT lịch sử 9: Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam

Xem lời giải