Bài tập 6 trang 46 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước trước câu đúng thể hiện chính sách cai trị về văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.

☐ Pháp triệt để thi hành chính sách văn hóa nô dịch đối với nhân dân ta;

☐ Khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan như bói toán, lên đồng;

☐ Khuyến khích các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, mại dâm;

☐ Tổ chức các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian;

☐ Xuất bản báo chí ca ngợi chính sách “khai hóa” của thực dân Pháp;

☐ Reo rắc ảo tưởng hòa bình, hợp tác với thực dân cướp nước và vua quan bù nhìn bán nước;

☐ Mở trường học hạn chế, chủ yếu là trường tiểu học.

b) Những chính sách trên của thực dân Pháp đã dẫn đến hậu quả gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục

Lời giải chi tiết

a)

☒ Pháp triệt để thi hành chính sách văn hóa nô dịch đối với nhân dân ta;

☒ Khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan như bói toán, lên đồng;

☒ Khuyến khích các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, mại dâm;

☒ Xuất bản báo chí ca ngợi chính sách “khai hóa” của thực dân Pháp;

☒ Reo rắc ảo tưởng hòa bình, hợp tác với thực dân cướp nước và vua quan bù nhìn bán nước;

☒ Mở trường học hạn chế, chủ yếu là trường tiểu học.

b) Hậu quả:

- Gây ra tâm lý tự ti dân tộc.

- Trói buộc, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt, lạc hậu, làm suy yếu giống nòi dân tộc Việt Nam.

- Tình trạng lai căng về văn hóa, lối sống,… khi tiếp thu các luồng văn hóa phương Tây không có chọn lọc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.