CHƯƠNG 3: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4.8 trên 38 phiếu
Bài tập 1 trang 27 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 27 VBT lịch sử 9: Tình hình kinh tế của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 27 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 27 VBT lịch sử 9: Biểu hiện nào chứng tỏ địa vị kinh tế của Mỹ bị suy giảm và nguyên nhân

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 28 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 28 VBT lịch sử 9: Những thành tựu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 29 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 29 VBT lịch sử 9: Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 29 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 29 VBT lịch sử 9: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Nhật ở trong tình trạng như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 30 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 30 VBT lịch sử 9: Nhật Bản đã thực hiện những cải cách dân chủ nào và ý nghĩa

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 30 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 30 VBT lịch sử 9: Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì”

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 30 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 30 VBT lịch sử 9: Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn được hình thành vào những năm 70 của thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 31 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 31 VBT lịch sử 9: Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 31 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 31 VBT lịch sử 9: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 32 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 32 VBT lịch sử 9: Tây Âu được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 32 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 32 VBT lịch sử 9: Giai cấp tư sản ở các nước Tây Âu đã thực hiện những chính sách gì

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 33 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 33 VBT lịch sử 9: Kẻ các mũi tên từ cột A (thời gian) sang cột B (sự kiện) sao cho đúng

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 33 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 33 VBT lịch sử 9: Tên các tổ chức liên kết kinh tế ở Tây Âu

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 33 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 33 VBT lịch sử 9: Hội nghị cấp cao các nước EC (họp tháng 12 - 1991) được tổ chức ở nước nào

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 34 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 34 VBT lịch sử 9: Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu (EU) có bao nhiêu nước thành viên

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất