Bài tập 6 trang 31 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

☐ Chấp nhận sự bảo hộ về quân sự của Mĩ để tập trung nguồn lực vào phát triển kinh tế; thực hiện chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị; mở rộng quan hệ buôn bán, đầu tư và viện trợ cho các nước, nhất là các nước Đông Nam Á.

☐ Ủng hộ Mĩ trong việc chống lại phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc;

☐ Thực hiện chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị, mở rộng quan hệ buôn bán, đầu tư và viện trợ cho các nước, đặc biệt là các nước Đông Nam Á;

☐ Tăng cường xâm chiếm thuộc địa để mở rộng thị trường đầu tư;

☐ Tích cực ủng hộ Liên Xô và các nước Đông Âu về chủ trương phản đối chạy đua vũ trang, bảo vệ hòa bình và an ninh cho nhân loại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh

Lời giải chi tiết

☒ Chấp nhận sự bảo hộ về quân sự của Mĩ để tập trung nguồn lực vào phát triển kinh tế; thực hiện chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị; mở rộng quan hệ buôn bán, đầu tư và viện trợ cho các nước, nhất là các nước Đông Nam Á.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.