Bài tập 3 trang 120 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về chủ trương, biện pháp của Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975:

☐ Việc tiếp quản các vùng mới giải phóng được tiến hành khẩn trương.

☐ Chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng các cấp ở các vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông thôn nhanh chóng được thành lập.

☐ Hàng triệu đồng bào trong thời gian chiến tranh bị dồn vào các “ấp chiến lược” hay bỏ chạy vào các thành phố không có việc làm được hồi hương chuyển về nông thôn sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.

☐ Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài, tuyên bố xóa bỏ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nhân dân, quốc hữu hóa ngân hàng, thay đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền cách mạng.

☐ Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp trở lại hoạt động.

☐ Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế,… được tiến hành khẩn trương.

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước

Lời giải chi tiết

☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.