Bài tập 2 trang 52 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Sau khi Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê-nin, Người đã làm gì? Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để trả lời câu hỏi trên:

b) Tháng 12 - 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua, Người đã bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện đó có ý nghĩa gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

A. Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

B. Đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ người yêu nước trở thành người cộng sản;

C. Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)

Lời giải chi tiết

a)

b) Chọn B. Đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ người yêu nước trở thành người cộng sản;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.