Bài tập 4 trang 54 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những vấn đề gì ở Đại hội V của Quốc tế Cộng sản? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời sai.

☐ Trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa;

☐ Mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa;

☐ Vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa;

☐ Ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Mười.

b) Hãy cho biết những quan điểm trên của Nguyễn Ái Quốc có tác dụng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1913 - 1924)

Lời giải chi tiết

a) ☒ Ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Mười.

b) Các quan điểm của Nguyễn Ái Quốc được nhanh chóng truyền bá về Việt Nam có tác dụng:

- Thức tỉnh tinh thần dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển.

- Là bước chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.