Bài tập 4 trang 54 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 4 trang 54 VBT lịch sử 9: Vấn đề được Nguyễn Ái Quốc trình bày ở Đại hội V của Quốc tế Cộng sản

Đề bài

a) Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những vấn đề gì ở Đại hội V của Quốc tế Cộng sản? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời sai.

☐ Trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa;

☐ Mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa;

☐ Vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa;

☐ Ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Mười.

b) Hãy cho biết những quan điểm trên của Nguyễn Ái Quốc có tác dụng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1913 - 1924)

Lời giải chi tiết

a) ☒ Ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Mười.

b) Các quan điểm của Nguyễn Ái Quốc được nhanh chóng truyền bá về Việt Nam có tác dụng:

- Thức tỉnh tinh thần dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển.

- Là bước chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài