Bài tập 7 trang 56 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 7 trang 56 VBT lịch sử 9: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1925)

Đề bài

Hãy điền vào cột bên phải trong bảng dưới đây những thông tin cần thiết về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1925) cho phù hợp với thời gian ở cột bên trái.

Thời gian

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

1919

 

1920

 

1921

 

1922

 

1923

 

1924

 

1925

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cả bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925

Lời giải chi tiết

Thời gian

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

1919

- Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Véc-xai.

1920

- Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, xác định con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản.

- Tham gia Đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

1921

- Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

- Ra báo Người cùng khổ.

- Viết bài cho các báo: Nhân Đạo, Đời sống công nhân và sách Bản án chế độ thực dân Pháp.

1922

- Hoạt động cách mạng tại Pháp: nghiên cứu cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin; viết bài cho các tờ báo tiến bộ; truyền bá sách báo tiến bộ về Việt Nam;…

1923

- Sang Liên Xô tham dự Hội nghị quốc tế nông dân.

1924

- Tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

- Viết bài cho các báo Sự thật, Tạp chí thư tín quốc tế.

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc).

1925

- Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài