Bài tập 7 trang 56 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

Hãy điền vào cột bên phải trong bảng dưới đây những thông tin cần thiết về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1925) cho phù hợp với thời gian ở cột bên trái.

Thời gian

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

1919

 

1920

 

1921

 

1922

 

1923

 

1924

 

1925

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cả bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925

Lời giải chi tiết

Thời gian

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

1919

- Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Véc-xai.

1920

- Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, xác định con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản.

- Tham gia Đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

1921

- Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.

- Ra báo Người cùng khổ.

- Viết bài cho các báo: Nhân Đạo, Đời sống công nhân và sách Bản án chế độ thực dân Pháp.

1922

- Hoạt động cách mạng tại Pháp: nghiên cứu cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin; viết bài cho các tờ báo tiến bộ; truyền bá sách báo tiến bộ về Việt Nam;…

1923

- Sang Liên Xô tham dự Hội nghị quốc tế nông dân.

1924

- Tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

- Viết bài cho các báo Sự thật, Tạp chí thư tín quốc tế.

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc).

1925

- Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.