Bài tập 1 trang 52 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc thắng trận họp ở Véc-xai để làm gì? Hãy hoàn thiện ô chữ sau để nói lên mục đích của hội nghị Véc - xai:

b) Bản yêu sách của nhân dân An Nam mà Nguyễn Ái Quốc đưa đến Hội nghị đề cập đế vấn đề gì? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

☐ Đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do dân chủ;

☐ Đòi được quyền sống bình đẳng;

☐ Đòi quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam;

☐ Đòi hòa bình, thống nhất đất nước.

c) Những yêu sách trên có được chấp nhận không?                

Không  ☐

Có       ☐

Tác dụng sự kiện trên là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)

Lời giải chi tiết

a) Mục đích của hội nghị Véc - xai:

b)

☒ Đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do dân chủ;

☒ Đòi được quyền sống bình đẳng;

☒ Đòi quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam;

c) Những yêu sách trên không được chấp nhận.

- Tác dụng:

+ Thức tỉnh tinh thần dân tộc của nhân dân Việt Nam;

+ Cổ vũ nhân dân Việt Nam đấu tranh chống đế quốc;

+ Gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.