Bài tập 6 trang 55 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sau khi được đòa tạo ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã làm gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời sai.

A. Một số cán bộ đi học ở trường Đại học Phương Đông (Liên Xô);

B. Một số đi học quân sự ở Liên Xô và Trung Quốc;

C. Phần lớn về nước hoạt động;

D. Ở lại Trung Quốc để gây dựng lực lượng cách mạng.

b) Tác phẩm Đường Kách mệnh và tờ báo Thanh niên có được đưa về Việt Nam không?

☐ Có

☐ Không

Tác dụng của những sách báo đó là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1914 - 1925)

Lời giải chi tiết

a) Chọn D. Ở lại Trung Quốc để gây dựng lực lượng cách mạng.

b) ☒ Có

Tác dụng của những sách báo đó là:

- Giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam:

+ Truyền bá lý luận cách mạng giải phóng dân tộc.

+ Vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.