Bài tập 6 trang 55 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 6 trang 55 VBT lịch sử 9: Cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sau khi được đào tạo đã làm gì

Đề bài

a) Cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sau khi được đòa tạo ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã làm gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời sai.

A. Một số cán bộ đi học ở trường Đại học Phương Đông (Liên Xô);

B. Một số đi học quân sự ở Liên Xô và Trung Quốc;

C. Phần lớn về nước hoạt động;

D. Ở lại Trung Quốc để gây dựng lực lượng cách mạng.

b) Tác phẩm Đường Kách mệnh và tờ báo Thanh niên có được đưa về Việt Nam không?

☐ Có

☐ Không

Tác dụng của những sách báo đó là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1914 - 1925)

Lời giải chi tiết

a) Chọn D. Ở lại Trung Quốc để gây dựng lực lượng cách mạng.

b) ☒ Có

Tác dụng của những sách báo đó là:

- Giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam:

+ Truyền bá lý luận cách mạng giải phóng dân tộc.

+ Vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.