Bài II.17 trang 32 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp \(A\) và \(B\) cách nhau \(20cm,\) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình \({U_A} = 2{\rm{cos}}40\pi t\) và \({U_B} = 2{\rm{cos(}}40\pi t + \pi )\)(\({U_A}\) và \({U_B}\) tính bằng \(mm\), \(t\) tính bằng \(s\)). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là \(30cm/s.\) Xét hình vuông \(AMNB\) thuộc mặt thoáng của chất lỏng. Hỏi số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường chéo \(BM\) của hình vuông là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng điều kiện biên độ cực tiểu hai nguồn cùng pha \({d_2} - {d_1} = k\lambda \) 

Lời giải chi tiết

Tần số \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{40\pi }}{{2\pi }} = 20Hz\)

Bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{30}}{{20}} = 1,5cm\)

Xét M:\(\left\{ \begin{array}{l}{d_{1M}} = AM = 20cm\\{d_{2M}} = MB = 20\sqrt 2 cm\end{array} \right.\)

B\(\left\{ \begin{array}{l}{d_{1B}} = AB = 20cm\\{d_{2B}} = BB = 0\end{array} \right.\)

Điều kiện biên độ cực đại hai nguồn cùng pha \({d_2} - {d_1} = k\lambda \) 

\( \Rightarrow {d_{2B}} - {d_{1B}} < k\lambda  \le {d_{2M}} - {d_{1M}}\) (Vì B không thể là cực đại nên không lấy dấu bằng)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 0 - 20 < k.1,5 \le 20\sqrt 2  - 20\\ \Leftrightarrow  - 13,4 < k \le 5,5\\ \Rightarrow k =  - 13;....;5\end{array}\)

Vậy có \(19\) giá trị \(k\) nguyên tương ứng với \(19\) cực đại trên \(BM\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài II.16* trang 32 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.16* trang 32 sách bài tập vật lí 12. Hai sóng mặt nước phát ra từ hai nguồn S1,S2 dao động cùng pha (Hình II.2)

 • Bài II.15 trang 32 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.15 trang 32 sách bài tập vật lí 12. Ở một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là

 • Bài II.14 trang 32 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.14 trang 32 sách bài tập vật lí 12. Một sợi dây dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz

 • Bài II.12, II.13 trang 32 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.12, II.13 trang 32 sách bài tập vật lí 12. Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không kể các điểm nút hoặc bụng, người ta còn thấy có những điểm cách đều nhau và dao động với cùng biên độ.

 • Bài II.10, II.11 trang 31 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.10, II.11 trang 31 sách bài tập vật lí 12. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50Hz

 • Bài II.8, II.9 trang 31 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.8, II.9 trang 31 sách bài tập vật lí 12. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số

 • Bài II.6, II.7 trang 30 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.6, II.7 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Trên một dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

 • Bài II.4, II.5 trang 30 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.4, II.5 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox, có phương trình là

 • Bài II.1, II.2, II.3 trang 30 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.1, II.2, II.3 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài