Bài II.1, II.2, II.3 trang 30 SBT Vật Lí 12


Giải bài II.1, II.2, II.3 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II.1

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

B. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa bước sóng.

Lời giải chi tiết:

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Chọn D

II.2

Một sóng cơ có tần số \(0,5Hz\) truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ \(0,5m/s\). Sóng này có bước sóng là

A. \(1,2m\).                              B. \(1,0m\).

C. \(0,8m\).                              D. \(0,5m\).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{v}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{0,5}}{{0,5}} = 1(m)\)

Chọn B

II.3

Một sóng cơ truyền dọc theo trục \(Ox\) có phương trình là \(u = 0,05{\rm{cos}}(6\pi t - \pi x)(m;s)\). Tốc độ truyền sóng này là

A. \(30m/s.\)                         B. \(3m/s.\)

C. \(6m/s.\)                           D. \(60m/s.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f\)

Lời giải chi tiết:

Phương trình sóng tại điểm cách nguồn đoạn \(x\) là: \(u = A{\rm{cos}}(\omega t - \dfrac{{2\pi x}}{\lambda })\)

Từ phương trình sóng \( \Rightarrow \dfrac{{2\pi x}}{\lambda } = \pi x \Rightarrow \lambda  = 2m\)

Tần số: \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{6\pi }}{{2\pi }} = 3Hz\)

Tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f = 2.3 = 6(m/s)\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài II.4, II.5 trang 30 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.4, II.5 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox, có phương trình là

 • Bài II.6, II.7 trang 30 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.6, II.7 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Trên một dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

 • Bài II.8, II.9 trang 31 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.8, II.9 trang 31 sách bài tập vật lí 12. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số

 • Bài II.10, II.11 trang 31 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.10, II.11 trang 31 sách bài tập vật lí 12. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50Hz

 • Bài II.12, II.13 trang 32 SBT Vật Lí 12

  Giải bài II.12, II.13 trang 32 sách bài tập vật lí 12. Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không kể các điểm nút hoặc bụng, người ta còn thấy có những điểm cách đều nhau và dao động với cùng biên độ.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.