Bài II.1, II.2, II.3 trang 30 SBT Vật Lí 12


Giải bài II.1, II.2, II.3 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II.1

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

B. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa bước sóng.

Lời giải chi tiết:

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Chọn D

II.2

Một sóng cơ có tần số \(0,5Hz\) truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ \(0,5m/s\). Sóng này có bước sóng là

A. \(1,2m\).                              B. \(1,0m\).

C. \(0,8m\).                              D. \(0,5m\).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{v}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{0,5}}{{0,5}} = 1(m)\)

Chọn B

II.3

Một sóng cơ truyền dọc theo trục \(Ox\) có phương trình là \(u = 0,05{\rm{cos}}(6\pi t - \pi x)(m;s)\). Tốc độ truyền sóng này là

A. \(30m/s.\)                         B. \(3m/s.\)

C. \(6m/s.\)                           D. \(60m/s.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f\)

Lời giải chi tiết:

Phương trình sóng tại điểm cách nguồn đoạn \(x\) là: \(u = A{\rm{cos}}(\omega t - \dfrac{{2\pi x}}{\lambda })\)

Từ phương trình sóng \( \Rightarrow \dfrac{{2\pi x}}{\lambda } = \pi x \Rightarrow \lambda  = 2m\)

Tần số: \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{6\pi }}{{2\pi }} = 3Hz\)

Tốc độ truyền sóng \(v = \lambda f = 2.3 = 6(m/s)\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài