Bài 9.9, 9.10 trang 15 SBT hóa học 11


Giải bài 9.9, 9.10 trang 15 sách bài tập hóa học 11.Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9.9.

Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?

A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

B. Các muối nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

C. Các muối nitrat đều dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.

D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hoá học trong nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của muối nitrat tại trang 43 SGK hóa học 11.

Lời giải chi tiết:

Ngoài sử dụng làm phân bón hóa học, muối nitrat (KNO3) còn được sử dụng để điều chế thuốc nổ đen

=> Chọn D

Câu 9.10.

Dãy nào sau đây gồm các muối nitrat khi bị nhiệt phân đều tạo ra oxit kim loại

A. Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Hg(NO3)2

B. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Ca(NO3)2

C. Ba(NO3)2, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Pb(NO3)2

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Muối nitrat Tại đây

Lời giải chi tiết:

Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Pb(NO3)2 khi bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí