Bài 9.7 trang 15 SBT hóa học 11


Giải bài 9.7 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2,...

Đề bài

Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2, KNO2, KNO3. Hãy lập một dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất đó. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện phản ứng, nếu có.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: 

\(KN{O_2}\xleftarrow{{(1)}}KN{O_3}\xrightarrow{{(2)}}HN{O_3}\xrightarrow{{(3)}}Cu{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{(4)}}N{O_2}\xrightarrow{{(5)}}NaN{O_3}\)

Lời giải chi tiết

Dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất có thể là :

\(KN{O_2}\xleftarrow{{(1)}}KN{O_3}\xrightarrow{{(2)}}HN{O_3}\xrightarrow{{(3)}}Cu{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{(4)}}N{O_2}\xrightarrow{{(5)}}NaN{O_3}\)

Các phương trình hoá học :

(1) \(2KN{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}2KN{O_2} + {O_2} \uparrow \)

(2) \(KN{O_3} + {H_2}S{O_{4(dac)}}\xrightarrow{{{t^0}}}HN{O_3} + KHS{O_4}\)

(3) 2HNO3 + Cu(OH)\( \to \) \(Cu{(N{O_3})_2} + 2{H_2}O\)

(4) \(2Cu{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2CuO + 4N{O_2} + {O_2}\)

(5) 2NO2 + 2NaOH \( \to \) \(NaN{O_3} + NaN{O_2} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài