Bài 9.1, 9.2 trang 14 SBT hóa học 11


Giải bài 9.1, 9.2 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Trong HNO3, nitơ có 5 liên kết cộng hóa trị...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9.1.

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Trong HNO3, nitơ có 5 liên kết cộng hóa trị.

B. Trong HNO3, nitơ có hóa trị V.

C. Trong HNO3, nitơ có số oxi hóa +5.

D. Axit nitric là axit mạnh và bền.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Axit nitric Tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong HNO3, nitơ có số oxi hóa +5.

=> Chọn C

Câu 9.2.

Dãy nào sau đây chứa tất cả các chất đều phản ứng được với axit nitric khi có đủ các điều kiện cần thiết?

A. CaCO3, CuO, Au, C

B. AgCl, Fe2O3, Zn, S

C. Ba(OH)2, ZnO, Pt, P

D. Fe(OH)3, Al2O3, Cu, SO2

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Axit nitric Tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong điều kiện cần thiết axit nitric phản ứng được với Fe(OH)3, Al2O3, Cu, SO2

Fe(OH)3+ HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

Al2O3 + HNO3 →Al(NO3)3+ H2O

Cu+ HNO3 đặc → Cu(NO3)2+ NO2 +H2O

SO2 + HNO3 → H2SO4 + NO2

Học sinh tự cân bằng phương trình

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Axit nitric và muối nitrat

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.