Bài 85 trang 74 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Để làm món “Dừa kho thịt”, ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng \(\displaystyle {2 \over 3}\) và \(5\%\) lượng cùi dừa. Nếu có \(0,8 kg\) thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu kilôgam cùi dừa, bao nhiêu ki lô gam đường ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\) 

Lời giải chi tiết

\( \displaystyle {2 \over 3}\) lượng cùi dừa bằng khối lượng thịt ba chỉ (\(0,8kg\)), do đó số kilôgam cùi dừa cần thiết là :

\( \displaystyle 0,8:{2 \over 3} = 1,2\left( {kg} \right)\)

Lượng đường bằng \(5\%\) lượng cùi dừa nên số kilôgam đường cần thiết là :

 \( \displaystyle {5 \over {100}}.1,2 = 0,06\left( {kg} \right)\)

Đáp số : \(1,2kg\) cùi dừa và \(0,06kg\) đường. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.