Bài 8.12 trang 13 SBT hóa học 11


Đề bài

Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75 ml dung dịch muối amoni sunfat.

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng ion.

2. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch muối ban đầu, biết rằng phản ứng tạo ra 17,475 g một chất kết tủa. Bỏ qua sự thuỷ phân của ion amoni trong dung dịch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Phương trình ion: 

\(2N{H_4}^ +  + S{O_4}^{2 - } + B{a^{2 + }} + 2O{H^ - }\)\( \to BaS{O_{4 \downarrow }} + 2N{H_{3 \uparrow }} + 2{H_2}O\)

2. Tính số mol BaSO4 

Do Ba(OH)2 dư nên ta có: 

\({n_{S{O_4}^{2 - }}} = {n_{BaS{O_4}}}\) 

\({n_{N{H_4}^ + }} = 2.{n_{S{O_4}^{2 - }}}\) 

=>[\(N{H_4}^ + \)]  và [\(S{O_4}^{2 - }\)] 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. \(2N{H_4}^ +  + S{O_4}^{2 - } + B{a^{2 + }} + 2O{H^ - }\)\( \to BaS{O_{4 \downarrow }} + 2N{H_{3 \uparrow }} + 2{H_2}O\)

2. Số mol BaSO4 : \(\dfrac{{17,475}}{{233}}\) = 0,075(mol)

Theo phản ứng, vì lấy dư dung dịch Ba(OH)2 nên \(S{O_4}^{2 - }\) chuyển hết vào kết tủa BaSO4 và \(N{H_4}^ + \) chuyển thành NH3. Do đó :

\({n_{S{O_4}^{2 - }}} = {n_{BaS{O_4}}}\) = 0,075 mol ;

\({n_{N{H_4}^ + }} = 2.{n_{S{O_4}^{2 - }}}\) = 2.0,075 = 0,15 (mol).

Nồng độ mol của các ion \(N{H_4}^ + \) và \(S{O_4}^{2 - }\) trong 75 ml dung dịch muối amoni sunfat :

[\(N{H_4}^ + \)] = 2 (mol/l)

[\(S{O_4}^{2 - }\)] = 1 (mol/l)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.