Bài 8.8, 8.9 trang 12 SBT hóa học 11


Giải bài 8.8, 8.9 trang 12 sách bài tập hóa học 11. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hóa - khử?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 8.8.

Phản ứng  nào dưới đây  là phản ứng oxi hóa – khử?

\(\eqalign{
& A.\,{(N{H_4})_2}S{O_4} + 2NaOH \to 2N{H_3} \uparrow + {H_2}O + N{a_2}S{O_4} \cr
& B.\,N{H_4}HC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow N{H_3} \uparrow + C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr
& C.\,N{H_4}Cl\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow N{H_3} \uparrow + HCl \uparrow \cr
& D.\,N{H_4}N{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {N_2}O + 2{H_2}O \cr} \)

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố

Lời giải chi tiết:

Phản ứng D là phản ứng oxi hóa khử vì trong phản ứng nguyên tố nitơ thay đổi số oxi hóa.

\(\mathop N\limits^{ - 3} {H_4}\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}{\mathop N\limits^{ + 1} _2}O + 2{H_2}O\)

=> Chọn D

Câu 8.9.

Trong các phản ứng nhiệt phân muối amoni dưới đây, phản ứng nào không là phản ứng oxi hóa – khử?

\(\eqalign{
& A.\,N{H_4}N{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {N_2} + 2{H_2}O \cr
& B.\,N{H_4}N{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {N_2}O + 2{H_2}O \cr
& C.\,N{H_4}HC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow N{H_3} + C{O_2} + {H_2}O \cr
& D.\,{(N{H_4})_2}C{r_2}{O_7}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {N_2} + C{r_2}{O_3} + 4{H_2}O \cr} \)

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố

\(\mathop N\limits^{ - 3} {\mathop H\limits^{ + 1} _4}H\mathop C\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _3}\xrightarrow{{{t^0}}}\mathop N\limits^{ - 3} \mathop {{H_3}}\limits^{ + !}  + \mathop C\limits^{ + 4} {O_2} + \mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} \)

Lời giải chi tiết:

Phản ứng C không phải là phản ứng oxi hóa khử vì trong phản ứng không có nguyên tố nào thay đổi số oxi hóa.

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.