Bài 8.1, 8.2 trang 11 SBT hóa học 11


Giải bài 8.1, 8.2 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 8.1.

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do

A. amoniac tan nhiều trong nước.

B. phân tử amoniac là phân tử có cực.

C. khi tan trong nước, amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion \(N{H_4}^ + \) và \(O{H^ - }\).

D. khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước, tạo ra các ion \(N{H_4}^ + \) và \(O{H^ - }\).

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Amoniac Tại đây

Lời giải chi tiết:

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước, tạo ra các ion \(N{H_4}^ + \) và \(O{H^ - }\)

=> Chọn D

Câu 8.2.

Dãy nào dưới đây gồm các chất chứa nguyên tử nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hoá khi tham gia phản ứng ?

A. NH3, N2O5, N2, NO2          

B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C. N2, NO, N2O, N2O5          

D. NO2, N2, NO, N2O3

Phương pháp giải:

Nitơ có các số oxi hóa: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Nguyên tử nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hoá khi tham gia phản ứng <=> số oxi hóa của nitơ trước phản ứng là số oxi hóa trung gian: 0, +1, +2, +3, +4

Lời giải chi tiết:

Số oxi hóa của nitơ trong phương án D lần lượt là: \(\mathop N\limits^{ + 4} {O_2},\mathop {{N_2}}\limits^0 ,\mathop N\limits^{ + 2} O,\mathop {{N_2}}\limits^{ + 3} {O_3}\)

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.