Bài 5.10* trang 9 SBT hóa học 11


Giải bài 5.10* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa...

Đề bài

Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+ và Mg2+ là nước mềm. Nước cứng không phù hợp cho việc sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt. Trong nước thường chứa các hợp chất Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaCl2 và MgCl2 hoà tan.

Để loại các ion Ca2+ và Mg2+ dưới dạng Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 và MgCl2 người ta cho sữa vôi Ca(OH)2 vào nước sẽ tạo ra các kết tủa CaCO3 va Mg(OH)2.

Để loại Ca2+ dưới dạng CaCl2 người ta hoà tan Na2CO3 vào nước sẽ tạo kết tủa CaCO3.

Hãy viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về cách viết phương trình ion rút gọn Tại đây

Lời giải chi tiết

Phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

Ca2+ + HCO3- + OH- → CaCO3↓+ H20

Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 →Mg(OH)2↓ + 2 CaCO3↓ + 2H2O

Mg2+ + 2 HCO3- + 2Ca2+ + 4 OH- → Mg(OH)2↓ + 2 CaCO3↓ + 2H2O

MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + CaCl2

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài