Bài 5.6 trang 8 SBT hóa học 11


Đề bài

Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau :

\(\begin{array}{l}1.\,B{a^{2 + }} + CO_3^{2 - } \to BaC{O_3} \downarrow \\2.\,F{e^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Fe{(OH)_3} \downarrow \\3.\,NH_4^ +  + O{H^ - } \to N{H_3} \uparrow  + {H_2}O\\4.\,{S^{2 - }} + 2{H^ + } \to {H_2}S \uparrow \\5.\,HClO + O{H^ - } \to Cl{O^ - } + {H_2}O\\6.\,C{O_2} + 2O{H^ - } \to CO_3^{2 - } + {H_2}O\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính tan của các chất để làm bài một cách dễ dàng:

Tất cả muối Na+, K+, và NH4+ đều tan.

Tất cả muối NO3-, C2H3O2-, ClO3-, và ClO4- đều tan.

Tất cả muối Ag+, Pb2+, và Hg22+ đều tan.

Tất cả muối Cl-, Br-, và I- đều tan.

Tất cả muối CO32-, O2-, S2-, OH-, PO43-, CrO42-, Cr2O72-, và SO32- đều tan (ngoại trừ vài trường hợp).

Tất cả muối SO42- đều tan (ngoại trừ vài trường hợp).

Lời giải chi tiết

1.\(Ba{(OH)_2} + N{a_2}C{O_3} \to BaCO{}_3 + 2NaOH\)

2. \(2FeC{l_3} + 3Ba{\left( {OH} \right)_2} \to \)\(2Fe{\left( {OH} \right)_3} + 3BaC{l_2}\)

3. \({(N{H_4})_2}S{O_4} + 2KOH \to \)\(2N{H_3} + 2{H_2}O + {K_2}S{O_4}\)

4. \(Na{}_2S{\rm{ }} + {\rm{ }}HCl \to NaCl + {H_2}S\)

5. \(NaOH + HClO \to NaClO + {H_2}O\)

6. \(C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu
 • Bài 5.7 trang 8 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.7 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau : 1. Pb(N03)2 + ...

 • Bài 5.8 trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.8 trang 9 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan hoàn toàn 0,12 g Mg trong 100 ml dung dịch HCl 0,2M...

 • Bài 5.9 trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.9 trang 9 sách bài tập hóa học 11. Trong nước biển, magie là kim loại có hàm lượng lớn thứ hai sau natri. Mỗi kilogam ...

 • Bài 5.10* trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.10* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa...

 • Bài 5.11* trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.11* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Có 6 dung dịch đựng trong 6 lọ mất nhãn : Mg(N03)2, Zn(N03)2, Pb(N03)2, AlCl3, KOH và NaCl....

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.