Lý thuyết phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.


Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Lý thuyết trọng tâm.

1. Bản chất

Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi 

- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là trong sản phẩm phản ứng phải có ít nhất một trong các điều kiện tạo thành: 

   + Chất kết tủa.

   + Chất điện li yếu.

   + Chất khí.

VD: Trường hợp tạo kết tủa:

AgNO3  + HCl → AgCl    +   HNO3

VD : Trường hợp tạo chất khí :

2HCl   +   Na2CO→  2NaCl   +   CO2 ↑  +  H2O

VD : Trường hợp tạo chất điện li yếu :

HCl  +  CH3COONa →   CH3COOH   +  NaCl

3. Các hình thức biểu diễn phản ứng trao đổi ion.

- Phương trình phân tử :

Na2CO3 + BaCl→ BaCO3 + 2NaCl

- Phương trình ion:

(Các chất điện li mạnh viết dạng ion, các chất điện li yếu, kết tủa viết dạng phân tử) :

2Na+ + CO32- + Ba2+ + 2Cl→ BaCO3 + 2Na+ + 2Cl-

- Phương trình ion thu gọn (bỏ các ion giống nhau ớ hai vế):

Ba2++  CO32- → BaCO3

Sơ đồ tư duy: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.