Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bình chọn:
4.3 trên 124 phiếu
Lý thuyết luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Lý thuyết nitơ và hợp chất, photpho và hợp chất

Xem chi tiết

Bài 1 trang 61 SGK Hóa 11

Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây :

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 . Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 . a) Lập các phương trình hoá học sau đây :

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 . Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng)

Xem lời giải

Bai 5 trang 62 sgk hoa hoc 11

Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa dưới đây

Xem lời giải

Bai 6 trang 62 sgk hoa hoc 11

Giải bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11. Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho.

Xem lời giải

Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11 . Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là N02 (đktc).

Xem lời giải

Bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).

Xem lời giải

Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11

Giải bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03

Xem lời giải