CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 5 - Chương II - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 5 - Chương II - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 5 - Chương II - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 31 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 31 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 31 SGK Hóa học 11. Trình bày cấu tạo của phân tử

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 sgk hóa học 11 Bài 2 trang 31 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 11. Nitơ không duy trì sự hô hấp

Xem chi tiết
Bài 3 trang 31 sgk hóa học 11 Bài 3 trang 31 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 31 SGK Hóa học 11. Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 31 sgk hóa học 11 Bài 4 trang 31 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 31 SGK Hóa học 11. Nguyên tố nitơ có số oxi hóa

Xem chi tiết
Bài 5 trang 31 sgk hóa học 11 Bài 5 trang 31 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 31 SGK Hóa học 11. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ

Xem chi tiết
Bài 1 trang 37 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 37 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 37 SGK Hóa học 11. Mô tả và giải thích hiện tượng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 sgk hóa học 11 Bài 2 trang 37 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa học 11. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 37 sgk hóa học 11 Bài 3 trang 37 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa học 11. Hiện nay, để sản xuất ammoniac,

Xem chi tiết
Bài 4 trang 38 sgk hóa học 11 Bài 4 trang 38 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 38 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Xem chi tiết
Bài 5 trang 38 sgk hóa học 11 Bài 5 trang 38 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 38 SGK Hóa học 11. Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 38 sgk hóa học 11 Bài 6 trang 38 sgk hóa học 11

Giải bài 6 trang 38 SGK Hóa học 11. Trong phản ứng nhiệt phân các muối

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài