CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Phương pháp giải một số bài tập về Axit photphoric - Muối photphat

Phương pháp giải một số bài tập về Axit photphoric - Muối photphat đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về photpho

Phương pháp giải một số dạng bài tập về photpho đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về nitơ

Phương pháp giải một số dạng bài tập về nitơ đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Axit nitric - Muối nitrat

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Axit nitric - Muối nitrat đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amoniac và muối amoni

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amoniac và muối amoni ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết Phân bón hóa học.

Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng.

Xem chi tiết

Lý thuyết Axit photphoric và muối photphat.

Photpho có độ âm điện nhỏ nên ở mức oxi hóa +5

Xem chi tiết

Lý thuyết Photpho

Trong bảng tuần hoàn photpho ở ô thứ 15, nhóm VA, chu kì 3.

Xem chi tiết

Lý thuyết Nitơ

Trong bảng tuần hoàn nitơ nằm ở ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2.

Xem chi tiết

Lý thuyết Axit nitric và muối nitrat.

Trong hợp chất

Xem chi tiết

Lý thuyết Amoniac và muối amoni

Phân tử NH3 có cấu tạo hình chop, với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 31 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 31 SGK Hóa học 11. Trình bày cấu tạo của phân tử

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 31 SGK Hóa học 11. Nitơ không duy trì sự hô hấp

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 sgk hóa học 11

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 sgk hóa học 11

Nguyên tố nitơ có số oxi hóa

Xem lời giải

Bài 5 trang 31 sgk hóa học 11

Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 37 SGK Hóa học 11. Mô tả và giải thích hiện tượng

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 sgk hóa học 11

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa học 11. Hiện nay, để sản xuất ammoniac,

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 38 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác