ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - HÓA HỌC 11

Bình chọn:
4.1 trên 61 phiếu
Đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Phú Lương

Giải chi tiết đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Phú Lương với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì II Hóa 11 sở giáo dục tỉnh Bình Thuận

Giải chi tiết đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 Sở GD Bình Thuận với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì II hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Khuyến sở GD tp Hồ Chí Minh

Giải chi tiết đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Khuyến với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì II hóa 11 trường THPT Việt Đức - Hà Nội

Giải chi tiết đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Việt Đức với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Lê Qúy Đôn

Giải chi tiết đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Lê Qúy Đôn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Đề thi học kì II Hóa lớp 11 trường THPT Kim Bảng - Hà Nam

Giải chi tiết đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Kim Bảng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề cương ôn tập học kỳ II môn Hóa lớp 11

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Hóa học 11 sắp tới

Xem chi tiết

Đề thi hết học kì II Hóa 11 Trường THPT Hồng Đức - TPHCM

Giải chi tiết đề thi kì 2 môn hoá lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Hồng Đức với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi hết học kì II năm học 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân có lời giải

Đề thi hết học kì II năm học 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề thi hết học kì II năm học 2019 - 2020 trường THPT Nghĩa Hưng - Nam Định có lời giải

Đề thi hết học kì II năm học 2019 - 2020 trường THPT Nghĩa Hưng - Nam Định có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề thi hết học kì II năm học 2019 - 2020 trường THPT Kim Bảng Hà Nam có lời giải

Đề thi hết học kì II năm học 2019 - 2020 trường THPT Kim Bảng Hà Nam có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề thi học kì II (2018 - 2019) trường THPT Nguyễn Chí Thanh Quảng Bình có lời giải

Đề thi học kì II (2018 - 2019) trường THPT Nguyễn Chí Thanh Quảng Bình có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề thi hết học kì II (2018 - 2019) trường THPT Lý Tự Trọng Nam Định có lời giải

Đề thi hết học kì II (2018 - 2019) trường THPT Lý Tự Trọng Nam Định có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Hóa học 11

Xem lời giải