Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu
Đề cương ôn tập học kỳ I môn hóa lớp 11 Đề cương ôn tập học kỳ I môn hóa lớp 11

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK1 Hóa học 11 sắp tới

Xem chi tiết
Đề cương bài tập ôn tập học kì I Hóa học 11 có đáp án và lời giải chi tiết Đề cương bài tập ôn tập học kì I Hóa học 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề cương bài tập ôn tập học kì I Hóa học 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết


Gửi bài