Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
Lý thuyết luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Bài 1 trang 212 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 212 SGK Hóa học 11. Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 212 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 212 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch

Xem lời giải

Bài 3 trang 212 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 212 SGK Hóa học 11. Dẫn hỗn hợp khí X

Xem lời giải

Bài 4 trang 213 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 213 SGK Hóa học 11. Cho 1 gam axit axetic

Xem lời giải

Bài 5 trang 213 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11. Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam...

Xem lời giải

Bài 6 trang 213 sgk hóa học 11

Giải bài 6 trang 213 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng..

Xem lời giải

Bài 7 trang 213 sgk hóa học 11

Giải bài 7 trang 213 SGK Hóa học 11. Hợp chất X có công thức phân tử

Xem lời giải

Bài 8 trang 213 sgk hóa học 11

Giải bài 8 trang 213 SGK Hóa học 11. Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X

Xem lời giải

Bài 9 trang 213 sgk hóa học 11

Giải bài 9 trang 213 SGK Hóa học 11. Axit fomic tác dụng...

Xem lời giải

Bài 10 trang 213 sgk hóa học 11

Giải bài 10 trang 213 SGK Hóa học 11. Dẫn hơi của 3 gam etanol ..

Xem lời giải