Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bình chọn:
3.7 trên 67 phiếu
Phương pháp giải dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Phương pháp giải dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ đầy đủ và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

1. Thuyết cấu tạo hoá học của Bút-lê-rốp gồm ba luận điểm chính.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 101 SGK Hóa học 11. Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 101 SGK Hóa học 11. So sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. Cho thí dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 11. Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 11. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 sgk hoá học 11

Giải bài 6 trang 102 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử như sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 102 sgk hoá học 11

Giải bài 7 trang 102 SGK Hóa học 11. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 102 sgk hoá học 11

Giải bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11. Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol

Xem lời giải