CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Steam - Nước rửa tay khô

Steam - Nước rửa tay khô Hóa học 11 thú vị, hấp dẫn

Xem chi tiết

Lý thuyết phenol

1. Phenol là những hợp chất hữu

Xem chi tiết

Lý thuyết dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

1. Đồng phân, danh pháp

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

1. Dẫn xuất halogen.

Xem chi tiết

Lý thuyết ancol

1. Định nghĩa , phân loại, đồng phân, danh pháp.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 177 SGK Hóa học 11. Gọi tên mỗi chất sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11. Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng

Xem lời giải

Bài 3 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 177 SGK Hóa học 11. Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen

Xem lời giải

Bài 4 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 177 SGK Hóa học 11. Từ axetilen, viết phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 5 trang 177 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 177 SGK Hóa học 11. Dùng hai ống nghiệm

Xem lời giải

Bài 6 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 177 SGK Hóa học 11. Khi đun nóng etyl clorua

Xem lời giải

Bài 1 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 186 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 186 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 3 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 186 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Xem lời giải

Bài 4 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Từ propen và các chất vô cơ

Xem lời giải

Bài 5 trang 187 sgk Hóa học 11

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol

Xem lời giải

Bài 6 trang 187 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 187 SGK Hóa học 11. Oxi hóa hoàn toàn

Xem lời giải

Bài 7 trang 187 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 7 trang 187 SGK Hóa học 11. Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa

Xem lời giải

Bài 8 trang 186 sgk Hóa học 11

Giải bài 8 trang 187 SGK Hóa học 11. Cho ancol có công thức cấu tạo:

Xem lời giải

Bài 9 trang 187 sgk Hóa học 11

Giải bài 9 trang 187 SGK Hóa học 11. Cho 3,70 gam một ancol

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác