CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

Bình chọn:
4.7 trên 72 phiếu
Bài 9 trang 187 sgk Hóa học 11 Bài 9 trang 187 sgk Hóa học 11

Giải bài 9 trang 187 SGK Hóa học 11. Cho 3,70 gam một ancol

Xem chi tiết
Bài 1 trang 193 sgk Hóa học 11 Bài 1 trang 193 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 193 SGK Hóa học 11. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai)

Xem chi tiết
Bài 2 trang 193 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 193 SGK Hóa học 11. Từ benzen và các chất vô cơ

Xem chi tiết
Bài 3 trang 193 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11. Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm

Xem chi tiết
Bài 4 trang 193 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 193 SGK Hóa học 11. Cho từ từ phenol vào

Xem chi tiết
Bài 5 trang 193 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 193 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 193 SGK Hóa học 11. Sục khí CO2 vào dung dịch

Xem chi tiết
Bài 6 trang 193 sgk Hóa học lớp 11 Bài 6 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học điều chế

Xem chi tiết
Bài 1 trang 195 sgk Hóa học lớp 11 Bài 1 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo,

Xem chi tiết
Bài 2 trang 195 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 195 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học

Xem chi tiết
Bài 3 trang 195 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học

Xem chi tiết
Bài 4 trang 195 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11. Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai)

Xem chi tiết
Bài 5 trang 195 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 195 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 195 SGK Hóa học 11. Hoàn thành các dãy chuyển hóa

Xem chi tiết
Bài 6 trang 195 sgk Hóa học lớp 11 Bài 6 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 195 SGK Hóa học 11. Cho hỗn hợp gồm etanol

Xem chi tiết
Bài 7 trang 195 sgk Hóa học lớp 11 Bài 7 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 7 trang 195 SGK Hóa học 11. Trong các chất sau

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất