Bài 8. Amoniac và muối amoni

Bình chọn:
4.2 trên 170 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về amoniac và muối amoni

Phương pháp giải một số dạng bài tập về amoniac và muối amoni ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết Amoniac và muối amoni

Phân tử NH3 có cấu tạo hình chop, với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 37 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 37 SGK Hóa học 11. Mô tả và giải thích hiện tượng

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2 trang 37 sgk hóa học 11

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa học 11. Hiện nay, để sản xuất ammoniac,

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 38 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Xem lời giải

Bài 5 trang 38 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 38 SGK Hóa học 11. Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

Xem lời giải

Bài 6 trang 38 sgk hóa học 11

Giải bài 6 trang 38 SGK Hóa học 11. Trong phản ứng nhiệt phân các muối

Xem lời giải

Bài 7 trang 38 sgk hóa học 11

Giải bài 7 trang 38 SGK Hóa học 11. Cho dung dịch NaOH dư

Xem lời giải

Bài 8 trang 38 sgk hóa học 11

Phải dùng bao nhiêu lít khí

Xem lời giải