CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bình chọn:
3.8 trên 39 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VI -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VI - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VI -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VI -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VI - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương VI -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương VI - Hóa học 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 132 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 11. So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học..

Xem chi tiết
Bài 2 trang 132 sgk hóa học 11 Bài 2 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 132 sgk hóa học 11 Bài 3 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi

Xem chi tiết
Bài 4 trang 132 sgk hóa học 11 Bài 4 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 132 sgk hóa học 11 Bài 5 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 132 sgk hóa học 11 Bài 6 trang 132 sgk hóa học 11

Giải bài 6 trang 132 SGK Hóa học 11. Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen

Xem chi tiết
Bài 1 trang 135 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 135 SGK Hóa học 11. Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankadien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 135 sgk hóa học 11 Bài 2 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 135 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học 9 ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 135 sgk hóa học 11 Bài 3 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11. Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankadien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

Xem chi tiết
Bài 4 trang 135 sgk hóa học 11 Bài 4 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11. Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 135 sgk hóa học 11 Bài 5 trang 135 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 136 SGK Hóa học 11. Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 137 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 137 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 137 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học minh họa:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 138 sgk hóa học 11 Bài 2 trang 138 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 138 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 138 sgk hóa học 11 Bài 3 trang 138 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài