CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bình chọn:
4.5 trên 68 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 – Chương I - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 – Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 - Chương I -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 - Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 – Chương I - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 – Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 – Chương I - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 – Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 7 sgk Hóa học 11 Bài 1 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 11. Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 7 sgk Hóa học 11 Bài 2 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 11. Sự điện li, chất điện li là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 7 sgk Hóa học 11 Bài 3 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của những chất sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 7 sgk Hóa học 11 Bài 4 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 11. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 7 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 10 sgk Hóa học 11 Bài 1 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 10 SGK Hóa học 11. Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính ...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 10 sgk Hóa học 11 Bài 2 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 2 trang 10 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 10 sgk Hóa học 11 Bài 3 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 3 trang 10 SGK Hóa học 11. eo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 10 sgk Hóa học 11 Bài 4 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 4 trang 10 SGK Hóa học 11. Đối với dung dịch axit yếu nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 10 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 10 SGK Hóa học 11. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 14 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 14 SGK Hóa học 11. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25 độ C?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài