CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 – Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 – Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 – Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 – Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Hóa học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 11. Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic...

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 sgk Hóa học 11

Sự điện li, chất điện li là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của những chất sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 11. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 10 SGK Hóa học 11. Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 sgk Hóa học 11

Viết phương trình điện li của các chất sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 3 trang 10 SGK Hóa học 11. eo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 4 trang 10 SGK Hóa học 11. Đối với dung dịch axit yếu nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 10 SGK Hóa học 11. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 14 SGK Hóa học 11. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25 độ C?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất