Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Bình chọn:
4.6 trên 111 phiếu
Lý thuyết luyện tập về hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon

Xem chi tiết

Bài 1 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 107 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 107 SGK Hóa học 11. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 107 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 107 SGK Hóa học 11. Chất X có công thức phân tử

Xem lời giải

Bài 5 trang 107 sgk hoá học 11

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử

Xem lời giải

Bài 6 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 6 trang 107 SGK Hóa học 11. Cho các chất sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 108 sgk hoá học 11

Giải bài 7 trang 108 SGK Hóa học 11. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 108 sgk hoá học 11

Giải bài 8 trang 108 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào

Xem lời giải