CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương V - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương V - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương V - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương V -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương V - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương V - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương V - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương V - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương V - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương V -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương V - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương V - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương V - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương V - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương V - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VI - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VI - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VI - Hóa học 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 115 sgk Hóa học lớp 11 Bài 1 trang 115 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 115 SGK Hóa học 11. Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 115 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 115 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 115 SGK Hóa học 11. Viết công thức phân tử của các

Xem chi tiết
Bài 3 trang 115 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 115 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 115 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 116 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 116 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 116 SGK Hóa học 11. Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu

Xem chi tiết
Bài 5 trang 116 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 116 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 116 SGK Hóa học 11. Hãy giải thích:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 116 sgk Hóa học lớp 11 Bài 6 trang 116 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 116 SGK Hóa học 11. Công thức cấu tạo

Xem chi tiết
Bài 7 trang 116 sgk Hóa học lớp 11 Bài 7 trang 116 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 7 trang 116 SGK Hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn

Xem chi tiết
Bài 1 trang 120 sgk Hóa học 11 Bài 1 trang 120 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 120 SGK Hóa học 11. Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 120 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 120 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 120 SGK Hóa học 11. Khi sục khí xicloankan vào dung dịch

Xem chi tiết
Bài 3 trang 121 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 121 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 121 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 121 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 121 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 121 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Xem chi tiết
Bài 5 trang 121 sgk Hóa học lớp 11 Bài 5 trang 121 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 5 trang 121 SGK Hóa học 11. Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với

Xem chi tiết
Bài 1 trang 123 sgk Hóa học lớp 11 Bài 1 trang 123 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 123 SGK Hóa học 11. Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài