CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập hidrocacbon no có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp một số phương pháp giải một số dạng bài tập hidrocacbon đầy đủ chi tiết các bước, ngắn gọn và xúc tích.

Xem chi tiết

Steam - Làm nến thơm

Steam - Làm nến thơm Hóa học 11

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập ankan và xicloankan

1.Ankan

Xem chi tiết

Lý thuyết xicloankan

1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo.

Xem chi tiết

Lý thuyết ankan

Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)

Xem chi tiết

Bài 1 trang 115 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 115 SGK Hóa học 11. Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?

Xem lời giải

Bài 2 trang 115 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 115 SGK Hóa học 11. Viết công thức phân tử của các

Xem lời giải

Bài 3 trang 115 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 115 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 116 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 116 SGK Hóa học 11. Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu

Xem lời giải

Bài 5 trang 116 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 116 SGK Hóa học 11. Hãy giải thích:

Xem lời giải

Bài 6 trang 116 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 116 SGK Hóa học 11. Công thức cấu tạo

Xem lời giải

Bài 7 trang 116 sgk Hóa học lớp 11

Khi đốt cháy hoàn toàn

Xem lời giải

Bài 1 trang 120 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 120 SGK Hóa học 11. Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 120 SGK Hóa học 11. Khi sục khí xicloankan vào dung dịch

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 121 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

Xem lời giải

Bài 4 trang 121 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 121 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Xem lời giải

Bài 5 trang 121 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 5 trang 121 SGK Hóa học 11. Xicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với

Xem lời giải

Bài 1 trang 123 sgk Hóa học lớp 11

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 123 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 123 SGK Hóa học 11. Ankan Y mạch không nhánh

Xem lời giải

Bài 3 trang 123 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 123 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác