CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương IX - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương IX - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương IX - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IX -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IX - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IX - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương IX - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương IX - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương IX - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IX -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IX - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IX - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương IX - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương IX - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương IX - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IX -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IX - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IX - Hóa học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 203 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11. Thế nào là anđehit?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 203 sgk hóa học 11 Bài 2 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học....

Xem chi tiết
Bài 3 trang 203 sgk hóa học 11 Bài 3 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 203 SGK Hóa học 11. Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 203 sgk hóa học 11 Bài 4 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit

Xem chi tiết
Bài 5 trang 203 sgk hóa học 11 Bài 5 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 50,0 gam dung dịch ...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 203 sgk hóa học 11 Bài 6 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 6 trang 203 SGK Hóa học 11. Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 203 sgk hóa học 11 Bài 7 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau

Xem chi tiết
Bài 8 trang 204 sgk hóa học 11 Bài 8 trang 204 sgk hóa học 11

Giải bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11. Oxi hóa không hoàn toàn etilen...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 204 sgk hóa học 11 Bài 9 trang 204 sgk hóa học 11

Giải bài 9 trang 204 SGK Hóa học 11. Hợp chất X no...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 210 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 210 sgk hóa học 11 Bài 2 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 210 SGK Hóa học 11. Từ công thức cấu tạo...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 210 sgk hóa học 11 Bài 3 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 210 SGK Hóa học 11. Từ metan và các chất vô cơ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 210 sgk hóa học 11 Bài 4 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 210 SGK Hóa học 11. Chất Y có công thức phân tử...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 210 sgk hóa học 11 Bài 5 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 210 SGK Hóa học 11. Để trung hòa 150,0 gam dung dịch...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài