CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu
Lý thuyết luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Lý thuyết axit cacboxylic

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Lý thuyết anđehit- xeton

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Bài 1 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11. Thế nào là anđehit?

Xem lời giải

Bài 2 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học....

Xem lời giải

Bài 3 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 203 SGK Hóa học 11. Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Xem lời giải

Bài 4 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit

Xem lời giải

Bài 5 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 50,0 gam dung dịch ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 6 trang 203 SGK Hóa học 11. Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 203 sgk hóa học 11

Giải bài 7 trang 203 SGK Hóa học 11. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau

Xem lời giải

Bài 8 trang 204 sgk hóa học 11

Giải bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11. Oxi hóa không hoàn toàn etilen...

Xem lời giải

Bài 9 trang 204 sgk hóa học 11

Giải bài 9 trang 204 SGK Hóa học 11. Hợp chất X no...

Xem lời giải

Bài 1 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic?

Xem lời giải

Bài 2 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 210 SGK Hóa học 11. Từ công thức cấu tạo...

Xem lời giải

Bài 3 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 210 SGK Hóa học 11. Từ metan và các chất vô cơ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 4 trang 210 SGK Hóa học 11. Chất Y có công thức phân tử...

Xem lời giải

Bài 5 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 5 trang 210 SGK Hóa học 11. Để trung hòa 150,0 gam dung dịch...

Xem lời giải

Bài 6 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11. Trung hòa 16,60gam hỗn hợp...

Xem lời giải

Bài 7 trang 210 sgk hóa học 11

Giải bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11. Đun 12,0 gam axit axetic

Xem lời giải

Bài 1 trang 212 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 212 SGK Hóa học 11. Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác