CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương IV - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương IV - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương IV - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương IV - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương IV - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương IV - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Hóa học 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 91 sgk hoá học 11 Bài 1 trang 91 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 11. So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 91 sgk hoá học 11 Bài 2 trang 91 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 11. Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 91 sgk hoá học 11 Bài 3 trang 91 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 11. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A

Xem chi tiết
Bài 4 trang 91 sgk hoá học 11 Bài 4 trang 91 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 11. β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam

Xem chi tiết
Bài 1 trang 95 sgk hoá học 11 Bài 1 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 95 SGK Hóa học 11. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 95 sgk hoá học 11 Bài 2 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 95 SGK Hóa học 11. Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 95 sgk hoá học 11 Bài 3 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 95 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước

Xem chi tiết
Bài 4 trang 95 sgk hoá học 11 Bài 4 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 95 SGK Hóa học 11. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol - một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 95 sgk hoá học 11 Bài 5 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 5 trang 95 SGK Hóa học 11. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 95 sgk hoá học 11 Bài 6 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 6 trang 95 SGK Hóa học 11. Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất

Xem chi tiết
Bài 1 trang 101 sgk hoá học 11 Bài 1 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 101 SGK Hóa học 11. Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 101 sgk hoá học 11 Bài 2 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 101 SGK Hóa học 11. So sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. Cho thí dụ minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 101 sgk hoá học 11 Bài 3 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 11. Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 101 sgk hoá học 11 Bài 4 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 101 sgk hoá học 11 Bài 5 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 11. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 102 sgk hoá học 11 Bài 6 trang 102 sgk hoá học 11

Giải bài 6 trang 102 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử như sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài