CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Phương pháp giải một số dạng bài tập về công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đầy đủ lời giải và đáp án chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Phương pháp giải dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ đầy đủ và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập về hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon

Xem chi tiết

Lý thuyết phản ứng hữu cơ

- Dựa vào sự biến đổi phân tử hợp chất hữu cơ khi tham gia phản ứng người ta chia phản ứng hữu cơ thành các loại sau:

Xem chi tiết

Lý thuyết mở đầu về hoá học hữu cơ

1. - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon

Xem chi tiết

Lý thuyết công thức phân tử hợp chất hữu cơ

1. - Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử (biểu biễn bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản).

Xem chi tiết

Lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

1. Thuyết cấu tạo hoá học của Bút-lê-rốp gồm ba luận điểm chính.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 91 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 11. So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 11. Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 11. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 11. β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 95 SGK Hóa học 11. Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 95 SGK Hóa học 11. Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh.

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 95 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước

Xem lời giải

Bài 4 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 95 SGK Hóa học 11. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol - một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su.

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 5 trang 95 SGK Hóa học 11. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%.

Xem lời giải

Bài 6 trang 95 sgk hoá học 11

Giải bài 6 trang 95 SGK Hóa học 11. Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 101 SGK Hóa học 11. Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 101 SGK Hóa học 11. So sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. Cho thí dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 11. Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác