CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Bài 7 trang 102 sgk hoá học 11 Bài 7 trang 102 sgk hoá học 11

Giải bài 7 trang 102 SGK Hóa học 11. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 102 sgk hoá học 11 Bài 8 trang 102 sgk hoá học 11

Giải bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11. Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol

Xem chi tiết
Bài 1 trang 105 sgk hoá học 11 Bài 1 trang 105 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 105 SGK Hóa học 11. Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 105 sgk hoá học 11 Bài 2 trang 105 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 105 SGK Hóa học 11. Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 105 sgk hoá học 11 Bài 3 trang 105 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 105 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 105 sgk hoá học 11 Bài 4 trang 105 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 105 SGK Hóa học 11. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 107 sgk hoá học 11 Bài 1 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 1 trang 107 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 107 sgk hoá học 11 Bài 2 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 2 trang 107 SGK Hóa học 11. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 107 sgk hoá học 11 Bài 3 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 3 trang 107 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 107 sgk hoá học 11 Bài 4 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 4 trang 107 SGK Hóa học 11. Chất X có công thức phân tử

Xem chi tiết
Bài 5 trang 107 sgk hoá học 11 Bài 5 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 5 trang 107 SGK Hóa học 11. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử

Xem chi tiết
Bài 6 trang 107 sgk hoá học 11 Bài 6 trang 107 sgk hoá học 11

Giải bài 6 trang 107 SGK Hóa học 11. Cho các chất sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 108 sgk hoá học 11 Bài 7 trang 108 sgk hoá học 11

Giải bài 7 trang 108 SGK Hóa học 11. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 108 sgk hoá học 11 Bài 8 trang 108 sgk hoá học 11

Giải bài 8 trang 108 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài