Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bình chọn:
4 trên 110 phiếu
Bài 1 trang 20 sgk Hóa học 11 Bài 1 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 20 SGK Hóa học 11. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ? Lấy các thí dụ minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 20 sgk Hóa học 11 Bài 2 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa học 11. Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 20 sgk Hóa học 11 Bài 3 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa học 11. Lấy một số thí dụ chứng minh rằng: bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 20 sgk Hóa học 11 Bài 4 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa học 11. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 20 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 20 sgk Hóa học 11 Bài 6 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa học 11. Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 20 sgk Hóa học 11 Bài 7 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 7 trang 20 SGK Hóa học 11. Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau :

Xem chi tiết


Gửi bài