Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bình chọn:
3.9 trên 140 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 20 SGK Hóa học 11. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ? Lấy các thí dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa học 11. Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 sgk Hóa học 11

Lấy một số thí dụ chứng minh rằng: bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Xem lời giải

Bài 4 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa học 11. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 sgk Hóa học 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 20 sgk Hóa học 11

Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa học 11. Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 20 sgk Hóa học 11

Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau :

Xem lời giải