CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC

Bình chọn:
4.5 trên 44 phiếu
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương III - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương III - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương III - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Hóa học 11

v Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương III - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương III - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương III - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương III - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương III - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương III - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 - Chương III - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 - Chương III - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 4 - Chương III - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hóa học 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 70 sgk Hóa học lớp 11 Bài 1 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 70 SGK Hóa học 11. Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 70 SGK Hóa học 11. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 70 SGK Hóa học 11. Tính khử của cacbon thể hiện

Xem chi tiết
Bài 4 trang 70 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 70 SGK Hóa học 11. Lập phương trình hóa học

Xem chi tiết
Bài 5 trang 70 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 70 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 70 SGK Hóa học 11. Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 75 sgk Hóa học lớp 11 Bài 1 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 75 SGK Hóa học 11. Làm thế nào để loại hơi nước

Xem chi tiết
Bài 2 trang 75 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 75 SGK Hóa học 11. Có ba chất gồm CO

Xem chi tiết
Bài 3 trang 75 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 75 SGK Hóa học 11. Điều nào sau đây không đúng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 75 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 75 SGK Hóa học 11. Khi đun nóng dung dịch canxi

Xem chi tiết
Bài 5 trang 75 sgk Hóa học lớp 11 Bài 5 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 5 trang 75 SGK Hóa học 11. Cho 224,0 ml

Xem chi tiết
Bài 6 trang 75 sgk Hóa học lớp 11 Bài 6 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 75 SGK Hóa học 11. Nung 52,65 g

Xem chi tiết
Bài 1 trang 79 sgk Hóa học lớp 11 Bài 1 trang 79 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 79 SGK Hóa học 11. Nêu những tính chất hóa học giống

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài