CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC

Bình chọn:
4.4 trên 47 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về cacbon.

Phương pháp giải một số dạng bài tập về cacbon đầy đủ các dạng, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về silic và hợp chất của silic

Phương pháp giải một số dạng bài tập về silic và hợp chất của silic có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về hợp chất của cacbon

Phương pháp giải một số dạng bài tập về hợp chất của cacbon có đáp án và lời giải cụ thể

Xem chi tiết

Lý thuyết công nghiệp silicat

Công nghiệp silicat gồm các

Xem chi tiết

Lý thuyết cacbon

Trong bảng tuần hoàn cacbon

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

1.Cacbon

Xem chi tiết

Lý thuyết silic và hợp chất của silic

Trong bảng tuần hoàn silic ở ô

Xem chi tiết

Lý thuyết hợp chất của cacbon

1. CO là chất khí không màu

Xem chi tiết

Bài 1 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 70 SGK Hóa học 11. Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 70 SGK Hóa học 11. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 70 SGK Hóa học 11. Tính khử của cacbon thể hiện

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 70 SGK Hóa học 11. Lập phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 sgk Hóa học 11

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy)

Xem lời giải

Bài 1 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 75 SGK Hóa học 11. Làm thế nào để loại hơi nước

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Có ba chất gồm CO

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 75 SGK Hóa học 11. Điều nào sau đây không đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Khi đun nóng dung dịch canxi

Xem lời giải

Bài 5 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Cho 224,0 ml

Xem lời giải

Bài 6 trang 75 sgk Hóa học lớp 11

Nung 52,65 g

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 79 SGK Hóa học 11. Nêu những tính chất hóa học giống

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác