CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC

Bình chọn:
4.6 trên 43 phiếu
Bài 2 trang 79 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 79 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 79 SGK Hóa học 11. Số oxi hóa cao nhất

Xem chi tiết
Bài 3 trang 79 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 79 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 79 SGK Hóa học 11. Khi cho nước tác dụng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 79 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 79 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 79 SGK Hóa học 11. Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác,

Xem chi tiết
Bài 5 trang 79 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 79 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 79 SGK Hóa học 11. Phương trình ion rút gọn

Xem chi tiết
Bài 6 trang 79 sgk Hóa học lớp 11 Bài 6 trang 79 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 79 SGK Hóa học 11. Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng

Xem chi tiết
Bài 1 trang 83 sgk Hóa học lớp 11 Bài 1 trang 83 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 83 SGK Hóa học 11. Dựa vào các tính chất nào của thủy tinh

Xem chi tiết
Bài 2 trang 83 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 83 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 83 SGK Hóa học 11. Một loại thủy tinh có thành phần

Xem chi tiết
Bài 3 trang 83 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 83 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 83 SGK Hóa học 11. Một loại thủy tinh thường

Xem chi tiết
Bài 4 trang 83 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 83 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 83 SGK Hóa học 11. Các hợp chất canxi silicat là

Xem chi tiết
Bài 1 trang 86 sgk Hóa học lớp 11 Bài 1 trang 86 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 86 SGK Hóa học 11. Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 86 sgk Hóa học lớp 11 Bài 2 trang 86 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11. Phản ứng hóa học không xảy ra

Xem chi tiết
Bài 3 trang 86 sgk Hóa học lớp 11 Bài 3 trang 86 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 86 SGK Hóa học 11. Có các chất sau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 86 sgk Hóa học lớp 11 Bài 4 trang 86 sgk Hóa học lớp 11

Cho bài 4 trang 86 SGK Hóa học 11. Cho 5,94 g hỗn hợp

Xem chi tiết
Bài 5 trang 86 sgk Hóa học 11 Bài 5 trang 86 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 86 SGK Hóa học 11. Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp

Xem chi tiết
Bài 6 trang 86 sgk Hóa học lớp 11 Bài 6 trang 86 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 86 SGK Hóa học 11. Một loại thủy tinh có thành phần hóa học

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài