Lý thuyết luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng


Lý thuyết nitơ và hợp chất, photpho và hợp chất

I. NITƠ VÀ HỢP CHẤT

1. Đơn chất nitơ

-   Phân tử N2 chứa liên kết ba bền vững (N ≡ N) nên nitơ khá trơ ở điều kiện thường.

-   Nitơ thể hiện tính khử và tinh oxi hoá

2. Hợp chất của nitơ

a)  Amoniac là chất khí, mùi khai, tan rất nhiều trong nước.

-   Tính bazơ yếu :

+ Phản ứng với nước : NH3 + H2O -><- NH4+ + OH-


Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu
 • Bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11

  Giải bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11. Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây :

 • Bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11

  Giải bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 . Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua...

 • Bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11

  Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 . a) Lập các phương trình hoá học sau đây :

 • Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11

  Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 . Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng)

 • Bài 5 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 5 trang 62 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa dưới đây

 • Bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11. Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho.

 • Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11 . Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là N02 (đktc).

 • Bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).

 • Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài