Bài 51 trang 37 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho \(2\) không, có chia hết cho \(5\) không ?

a) \(136 + 420\);     

b) \(625 - 450\);

c) \(1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 42\);

d) \(1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 - 35\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Nếu \(a \, {\vdots} \; m ; b \, {\vdots} \;  m\) thì \((a + b ) \, {\vdots} \;  m\) và \((a - b) \;{\vdots}\; m\)

+ Nếu \(a \;\not  {{\vdots}} \, m ; b \, {\vdots} \; m \) thì \((a + b  ) \,\not  {\vdots} \, m\) và \((a - b) \,{\not  {\vdots} }\, m\).

+ Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\).

+ Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5.\) 

Lời giải chi tiết

a) Tổng \(136 + 420\) tận cùng bằng \(6\) nên tổng đó chia hết cho \(2\), nhưng không chia hết cho \(5\).

b) Hiệu \(625 - 450\) tận cùng bằng \(5\) nên hiệu đó chia hết cho \(5\), nhưng không chia hết cho \(2\).

c) Tích \((1.2.3.4.5.6)\) tận cùng bằng \(0\) nên tổng \(1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 42\) tận cùng bằng \(2\), tổng đó chia hết cho \(2\), nhưng không chia hết cho \(5\)

d) Hiệu \(1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 - 35\) tận cùng bằng \(5\) nên hiệu đó chia hết cho \(5\), nhưng không chia hết cho \(2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.