Bài 50 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Cho các số \(2141; 1345; 4620; 234.\) Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\)?

b) Số nào chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2 \)?

c) Số nào chia hết cho cả \(2\) và \(5 \)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho \(2\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(2.\)

Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5.\) 

Lời giải chi tiết

Trong các số \(2141; 1345; 4620; 234:\)

a) Các số chia hết cho \(2\) là \(4620; 234\), trong đó số \(4620\) chia hết cho \(5\). Vậy số chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\) là số \(234\).

b) Các số chia hết cho \(5\) là \(1345; 4620\), trong đó số \(4620\) chia hết cho \(2\). Vậy số chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2\) là \(1345\).

c) Số chia hết cho cả \(2\) và \(5\) là số có tận cùng bằng \(0\), đó là số \(4620\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.