Bài 44.14 trang 71 SBT hóa học 11


Đề bài

Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, B và C là 3 đồng phân của nhau. A là anđehit đơn chức, B là xeton và C là ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp M, thu được 1,68 lít khí CO2 (đktc) và 1,35 g H2O

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của A, B và C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) A, B và C có công thức phân tử CxHyO

+) Viết PTHH: \({C_x}{H_y}O + (x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{1}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

+) Dựa vào dữ kiện đề bài và PTHH => x, y=> CTPT.

+) Viết CTCT của A, B, C.

Lời giải chi tiết

Ba chất A, B, C là đồng phân nên có CTPT giống nhau. A là anđehit đơn chức nên phân tử A chỉ có 1 nguyên tử oxi. Vậy A, B và C có công thức phân tử CxHyO. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M :

\({C_x}{H_y}O + (x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{1}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

Theo phương trình : (12x + y + 16) g M tạo ra x mol CO2 và \(\dfrac{y}{2}\) mol \({H_2}O\)

Theo đầu bài : 1,45 g M tạo ra \(\dfrac{1,68}{22,4}\) mol CO2 và \(\dfrac{1,35}{18}\) mol \({H_2}O\)

\(\dfrac{{12{\rm{x}} + y + 16}}{{1,45}} = \dfrac{x}{{0,075}} = \dfrac{y}{{0,15}}\)

\( \Rightarrow \) x = 3 ; y = 6.

CTPT của A, B và C là C3H6O.

A là  (propanal) ;

B là  (propanon hay axeton) ;

C là CH2 = CH - CH2 - OH (propenol).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.